En hand som håller en penna mot en ritning av en byggnad

Sök bygglov i tid innan sommaren!

Tänker du bygga något i sommar som kräver bygglov? Under våren är det många som söker bygglov. För att du ska hinna med att bygga i sommar är det bra om du skickar in din bygglovsansökan så tidigt som möjligt.

"Bygga och bo" sidorna länk till annan webbplatsfinns information om vad som gäller för bygglov och vad en bygglovsansökan ska innehålla. Där kan du även skicka in din ansökan digitalt via vår e-tjänst.länk till annan webbplats

När behöver jag bygglov?

Bygglov krävs vanligtvis för ny- och tillbyggnad samt för vissa andra ändringar. Murar och plank kräver också bygglov samt att ändra en byggnads utseende väsentligt. Inom detaljplanelagt område krävs också bygglov för skyltar och ljusanordningar.

För en- och tvåbostadshus samt ekonomibyggnader finns det vissa lättnader i bygglovsplikten. Så kallade ”Attefallshus” kräver inget bygglov, men måste anmälas.

Här kan du läsa mer om bygglovlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad