Sopor sorterade i olika behållare i bakluckan på en bil.

Sortera ditt avfall redan i hemmet

Från och med april 2022 tar BORAB inte längre emot säckar, lådor eller kartonger med avfall på återvinningscentralerna i Bollnäs och Edsbyn. Sortera innehållet innan du tömmer det på rätt plats.

Mängden avfall som eldas upp behöver minska. Ett stort steg i rätt riktning är att sortera ut allt som går att återvinna, så att färre saker hamnar i containrarna för brännbart på återvinningscentralerna.

Sortera ditt avfall redan i hemmet innan du tömmer det på återvinningscentralen. När du tömt ut innehållet ur säcken eller kartongen kan du sedan använda den igen eller lämna den i BORABs utplacerade säckhållare.

Senast uppdaterad