Sponsring av evenemang 2019

För evenemang som genomförs i kommunen kan sponsring ges med 5 000 kr/evenemang. För större nationella evenemang kan sponsring ges med 10 000 kr.

Löpande ansökningar under året tills budget uppnåtts.

Riktlinjer för ansökan

  • Föreningen förbinder sig att skicka information om evenemanget till kommunens evenemangskalender minst 30 dagar innan evenemangsdatum på www.edsbyn-alfta.se
  • Kommunen ska ha möjlighet att delta på plats med roll-up/skylt och/eller marknadsföringsmaterial.
  • Evenemanget ska vara drogfritt.
  • Evenemanget ska genomföras i kommunen.
  • Evenemanget ska rikta sig såväl till kommuninvånare som till externa besökare.
  • Förväntat besöksantal ska vara minst 300 personer för sponsring med 5 000 kr och minst 1 000 personer för sponsring med 10 000 kr. Uppvisa gärna statistik från 2018.

Mer information och ansökan

Senast uppdaterad 2019-01-10 13.33