Sponsring av evenemang 2020

För evenemang som genomförs av föreningar kan sponsring ges med 5 000 kr/evenemang. För större nationella evenemang kan sponsring ges med 10 000 kr.

Löpande ansökningar under året tills budget uppnåtts.

Riktlinjer för ansökan

  • Evenemanget ska vara drogfritt.
  • Evenemanget ska genomföras i kommunen.
  • Evenemanget ska rikta sig såväl till kommuninvånare som till externa besökare.
  • Förväntat besöksantal ska vara minst 300 personer för sponsring med 5 000 kr och minst 1 000 personer för sponsring med 10 000 kr. Uppvisa gärna statistik från 2019.
  • Kommunen ska ha möjlighet att delta på plats med roll-up/skylt och/eller marknadsföringsmaterial.

Mer information och ansökan

Senast uppdaterad 2020-01-03 10.36