Sponsring av evenemang 2022

För evenemang som genomförs av föreningar kan sponsring ges med 5 000 kr/evenemang. För större nationella evenemang kan sponsring ges med 10 000 kr.

Löpande ansökningar under året tills budget uppnåtts. Målet med sponsringen är att öka antalet besökare till kommunen.

Under pågående pandemi och restriktioner gällande besöksantal kan sponsring ges till evenemang som genomförs digitalt (samma antal besökare/deltagare som fysiska evenemang gäller).

Kriterier för att få sponsring:

  • Evenemanget ska genomföras av en förening.
  • Ovanåkers kommun ska ha möjlighet att delta på plats med roll-up/skylt och/eller marknadsföringsmaterial och vid digitala evenemang synas med logga.
  • Evenemanget ska vara drogfritt.
  • Evenemanget ska genomföras i kommunen.
  • Evenemanget ska rikta sig såväl till kommuninvånare som till externa besökare.
  • Förväntat besöksantal ska vara minst 200 personer för sponsring med 5 000 kr och minst 800 personer för sponsring med 10 000 kr. Under pågående pandemi med restriktioner över besöksantal kan sponsring av digitala evenemang ges.
  • Evenemanget ska följa de restriktioner Folkhälsomyndigheten anger vid tillfället för att minska risken för smittspridning.
  • Evenemanget ska läggas in i evenemangskalendern för Ovanåkers kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid samma återkommande digitala evenemang kan sponsring ges vid ett tillfälle.

För föreningar som anordnar mindre evenemang/tävlingar i kommunen där besöksantalet inte uppgår till minst 200 besökare kan priser till exempelvis prisbord fås. Kontakta kommunikationschef Ulrica Leandersson, ulrica.leandersson@ovanaker.se, tfn 0271-571 20.

Ansök för sponsring av evenemang här Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad