Soptunna på isig gata

Störningar i sophämtningen

BORAB informerar om att det just nu är svårt för dem att ta sig fram på vissa vägar på grund av ishalka men att du kan ställa ut en extra säck bredvid ditt kärl nästa gång om de inte har tömt hos dig.

BORAB kör inte på hala vägar både för chaufförernas, andra trafikanters och gåendes säkerhet.

Fryser påsarna fast kan chauffören inte tömma kärlet ordentligt. Så ta gärna en titt innan tömning och försök lossa på påsar som frusit fast. Det kan även räcka med att skaka om kärlet då och då.

Tack för att du underlättar tömningen!

Senast uppdaterad

Länken du klickade på är inte tillåten på den här enheten.