illustrerade sommarblomster runt en sol, med texten "tack" i mitten.

Stort tack till dig som arbetade hos oss i sommar!

Socialförvaltningen i Ovanåkers kommun vill rikta ett stort tack till personalen för det fantastiska jobb som ni har gjort under denna minst sagt speciella sommar.

I sommar har över 200 semestervikarier ersatt och kompletterat ordinarie personal inom bl.a. hemtjänst, särskilt boende för äldre och våra LSS verksamheter.

Våra semestervikarier och ordinarie personal har under sommaren gjort ett fantastiskt arbete och jobbat hårt dygnet runt. På så sätt har våra verksamheter kunnat upprätthålla en god hjälp och service till våra kommuninvånare samtidigt som man har jobbat hårt med att följa de rutiner, riktlinjer och rekommendationer som finns för att minska risken för smittspridning av Covid-19.

Vi vill därför rikta ett stort tack till dig som har arbetat hos oss i sommar, din insats har varit otroligt viktig och betydelsefull.

Tack!


Senast uppdaterad 2020-08-26 14.56