Tumme upp till dig som medverkat i våra medborgardialoger

Tack till alla som deltog i våra medborgardialoger

I slutet på förra året genomförde vi medborgardialoger i Edsbyn och Alfta för att se hur invånarna önskade att centrumkärnorna utvecklades. Vi vill nu berätta hur vi jobbat vidare med de förslag som kom in.

Det kom in över 160 förslag på hur centrumkärnorna i Edsbyn och Alfta kan utvecklas. Vi har gått igenom förslagen och tagit bort de förslag där kommunen inte är ansvarig, exempelvis sådana som berör privata fastighetsägare.

Vi har börjat arbeta för att kunna genomföra vissa av förslagen redan i år, medan andra förslag behöver utredas inför kommande år. Till exempel undersöker vi möjligheterna till byggnationer där annan än kommunen ansvarar för marken. När vi har utrett klart och tagit fram kostnadsförslag är det politiken som tar beslut om det ska genomföras eller inte.

Vi planerar för fler medborgardialoger under året, bland annat om Öjeparken.

Åter igen tack för ditt engagemang!

Senast uppdaterad