Tekniska problem med entrédörrarna till kommunkontoret

Dörrarna är lagade och huvudentrén kan åter igen användas för bokade besök.

 

Tidigare nyhet: På grund av ett tekniskt problem med entrédörrarna till kommunkontoret kan de inte öppnas. Därför hänvisas du som har ett bokat möte på eftermiddagen idag, fredag 10 juli, att kontakta kommunvägledningen för mer information.

Serviceföretag är på väg men det är i dagsläget oklart när problemet kan åtgärdas.

Eftersom vi endast tar emot bokade besök, kontaktar du antingen din handläggare eller kommunvägledningen för information om alternativ entré, tfn 0271-570 00.

Senast uppdaterad 2020-10-30 11.27