Rädda barnen

Till dig med uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen

Har du ett tillfälligt uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen? Rädda Barnen erbjuder hjälp för att underlätta för dig att få jobb enligt Migrationsverkets krav. Vi erbjuder också hjälp för att underlätta för dig att komma in på bostadsmarknaden.

Vad kan du få hjälp med?

Rädda Barnen kan bl.a. hjälpa dig med:

  • CV
  • Personligt brev
  • Intervjuträning
  • Jobbmatchning
  • Kunskapshöjande insatser, t.ex. truck- och körkort
  • Bostadssökande
  • Pappersarbete och kontakt med Migrationsverket, m.m.

Gemensamt för alla insatser är att de strävar efter att stärka dina möjligheter att uppfylla Migrationsverkets krav för permanent uppehållstillstånd. All hjälp är gratis och det finns inte finns någon programtid, anmälningsplikt eller några andra krav – du deltar helt kravlöst på det som du vill eller behöver hjälp med.

Insatserna finansieras av Länsstyrelsen i Gävleborg.

Vem kan du kontakta?

Om du är intresserad eller vill ha mer information, ring eller mejla till Christopher Wahlsten på Rädda Barnen:
Christopher.wahlsten@rb.se 
Tfn: 073 355 34 84

Om Rädda Barnen

Rädda Barnen är världens största självständiga barnrättsorganisation. Vi har funnits vid barnens sida i över hundra år och vi fokuserar på hållbara insatser – akuta och långsiktiga. Med Barnkonventionen som grund arbetar Rädda Barnen för att barns rättigheter ska bli verklighet, i Sverige och runt om i världen. För när barnen blir trygga blir världen trygg.

www.raddabarnen.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Senast uppdaterad