Inspirationsbild bostad vid Nabban

Tomter och friluftsområde på Nabban

Detaljplanen för friluftsliv och bostäder i Nabban antogs av kommunstyrelsen den 18 oktober. Detaljplanen innebär en fortsatt användning av området som friluftsområde men möjliggör även för 13 villatomter inpassade i naturmarken. 

Ovanåkers kommun arbetar nu vidare med de exploatörer/byggföretag som anmält intresse av att bygga bostäder i Nabban. Vi kommer även arbeta vidare med de förslag som inkommit i samrådsskedet om utveckling av friluftsområdet.

Senast uppdaterad