Trafiksynpunkter

I samband med medborgarlöftet för 2016 som handlade om att verka för att höja medborgarnas upplevda trygghet i trafiken skapade vi möjlighet att lämna synpunkter på en förbättrad trafikmiljö via ett formulär på vår webbplats.

Vi har fått in många förslag och vi kommer att ta hänsyn till några av förslagen i framtida planering. Det gäller bl.a. frågan om att eventuellt besluta om huruvida en del av Borgenvägen bör vara enkelriktad.

Gatuavdelningen genomför regelbundet trafikmätningar med hjälp av radar som kan ge information som hastigheter och fordonsslag. Med anledning av några av förslagen har mätningar genomförts. Nya åtgärder kan också komma att bli aktuella på Södergatan medan mätningen på Uhrskroken under en veckas tid inte påvisade något som motiverar åtgärder från kommunens håll.

Kommunens mätningar kan användas som underlag för polismyndigheten i deras planering och genomförande av hastighetskontroller.

Det har inkommit många synpunkter på gator där kommunen inte är väghållare. I de flesta fall gäller det gator som Trafikverket ansvarar för och i enstaka fall är det privata markägare/enskild väg. Trafikverket ansvarar för Långgatan och Östra Centralgatan i Edsbyn, Långgatan och Gundbovägen i Alfta samt alla länsvägar som väg 301, Öjungsvägen, Rotebergsvägen, Ryggesbovägen och Runemovägen.

Kontaktuppgifter till Trafikverket,

http://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/kontaktuppgifterlänk till annan webbplats

För ansökan om lokal trafikföreskrift på Trafikverkets vägar, kontakta Länsstyrelsen,

http://www.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/Pages/lokala-trafikforeskrifter.aspxlänk till annan webbplats

Tyck till om sidan