Vägarbete

Trafikverkets planerade beläggningsarbete

Trafikverket planerar för beläggningsunderhåll på väg 296, Voxna-Los.

Tidsplanen är vecka 20-30 men tiderna kan komma att ändras.

För mer information, se Trafikverkets hemsida länk till annan webbplats
Kontaktuppgifter entreprenör Peab Fredrik Norberg tel. 070-690 53 71
eller kontakta Trafikverkets kundtjänst 0771-921 921.

Senast uppdaterad