En grupp personer i reflexvästar och cyklar.

Trygghetscykling i Edsbyn

Trygghet är viktigt och handlar i grunden om demokrati. Hur trygga vi känner oss när vi lämnar vår bostad är avgörande för var och hur vi rör oss. Det påverkar vilka aktiviteter vi kan delta i och därmed hur vi mår.

Igår, torsdag, genomfördes en trygghetscykling i Edsbyn. Gruppen som cyklade var personal som arbetar med folkhälsofrågor, polis, representant från pensionsföreningar, förälder samt personal från gatukontoret.

Syftet med cyklingen var att uppmärksamma trygghet utifrån trafiksäkerhet, brottsförebyggande samt att gruppen skulle vara observant på om platser är tillgänglighetsanpassade. 5,4 km avverkades och platser som det har inkommit synpunkter kring granskades lite extra.

I maj 2021 finns en trygghetscykling inplanerad i Alfta.

Senast uppdaterad