Tyck till om kommunens kretsloppsplan

Nu har du chans att tycka till om Ovanåkers kommuns nya plan för hållbar avfallshantering.

Kretsloppsplans logotyp

Tillsammans med Borab (Bollnäs-Ovanåkers Renhållning Ab) har vi tagit fram ett förslag till kretsloppsplan för 2021-2025. Kretsloppsplanen berör kommunens verksamheter, företag och kommuninvånare och tar ett hållbart helhetsgrepp på avfall, nerskräpning, källsortering och materialåtervinning.

Ta del av planen och läs mer om hur du tycker till.

Senast 30 september vill vi ha dina synpunkter.

Kretsloppsplanen ersätter tidigare års kommunala avfallsplan. Planen är en del av renhållningsordningen som varje kommun skall upprätta enligt 15e kapitlet i miljöbalken.

Kretsloppsplanen har genomgått ett namnbyte då den tidigare kallades avfallsplan. Genom namnbytet vill vi sätta fokus på att avfallsfrågan är så mycket större än att enbart hantera avfall när det uppkommit och istället fokusera på kretslopp och avfallsminimering.

Senast uppdaterad 2020-10-30 11.30