Undersökande grävning kommer att utföras på Näskullen

Under de närmaste veckorna kommer byggföretget NCC att utföra grävningar på Näskullen efter eventuella metallföremål som kan finnas nergrävda.

Den nya detaljplan som kan göra det möjligt att bygga ett nytt särskilt boende på Näskullen i Edsbyn är överklagad till Mark- och miljödomstolen i Östersund. Frågan om byggandet av det särskilda boendet är alltså ännu inte avgjord. Under planarbetet har det framkommit uppgifter om att bilvrak och villatankar skulle finnas nergrävda i Näskullen. Kommunen har därför låtit göra en undersökning med metalldetektor som kan ge en fingervisning om det finns några nergrävda metallföremål. Undersökningen visade på tre punkter på Näskullens gräsytor med förhöjd ledningsförmåga, dvs där ev. metallföremål kan finnas nedgrävda.

Under de närmaste veckorna kommer byggföretget NCC att utföra grävningar vid de tre punkterna och lägga upp jordmassorna på Näskullen. Skulle metallföremål eller andra föroreningar påträffas, kommer sanering att ske.

För ytterligare information, kontakta Bo Sundström på tfn 0271-570 57 eller e-post bo.sundstrom@ovanaker.se.

Senast uppdaterad 2017-10-26 10.53

Tyck till om sidan