Undersökning hur narkotika används

Folkhälsomyndigheten (FHM) kommer att genomföra en webbundersökning om narkotika i samarbete med EU:s narkotikabyrå EMCDDA. Undersökningen sker under mars månad 2021.

Enkäten genomförs i flera europeiska länder och syftar till att samla information kring hur användningsmönster skiljer sig åt i Europa och mer specifikt ta reda på hur, hur ofta och i vilka mängder olika droger används.

Det som är speciellt med undersökningen är att den ställer frågor om narkotika som vanligtvis inte tas upp i andra enkäter. Svaren ger oss helt ny kunskap. Studien riktar sig till personer som är 18-64 år och som använder narkotika, en målgrupp som oftast inte nås i liknande undersökningar.

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information samt svar på vanliga frågor om undersökningen.

Senast uppdaterad