Affisch för Unikt Världsarvsstipendium 2020

Unikt Världsarvsstipendium 2020

Stipendiet är internationellt och består av en summa pengar (5 000 euro) samt att stipendiaten under en månad får bo på någon av de sju världsarvsgårdarna.

Region Gävleborg delade 2019 för första gången ut ett residensstipendium kopplat till Världsarvet Hälsingegårdar. Stipendiet kommer framgent att delas ut årligen, ett speciellt och fantastiskt tillfälle att fördjupa sig konstnärligt i Världsarvet.

Världsarvets residensstipendium riktar sig till professionella kulturskapare, forskare och andra som arbetar med, eller har annan koppling, till världsarv och verkar för att sprida tanken kring världsarven som bland annat handlar om samarbete över statsgränserna; "To co-operate in the spirit of solidarity in support of World Heritage conservation."

Stipendiet är internationellt och består av en summa pengar (5 000 euro) samt att stipendiaten under en månad får bo på någon av de sju världsarvsgårdarna. Dessutom ingår resa till och från Hälsingland samt en bil att disponera under perioden. Naturligtvis även besök på de sju av Unesco utsedda världsarvsgårdarna.

Ansökningsperioden för 2020 är 2 december 2019 - 2 februari 2020. Därefter vidtar ett juryarbete. Ansökan görs för svenska medborgare via Kulturdatabasen www.kulturdatabasen.se Länk till annan webbplats.http://www.kulturdatabasen.se Länk till annan webbplats.

För sökanden utanför Sverige sker ansökan via Världsarvet Hälsingegårdars hemsida https://www.regiongavleborg.se/en/Halsingegardar/ Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad