Foto: Region Gävleborg

Utbilda dig till undersköterska - sista ansökningsdag 31 maj

I Sverige räknar man med att totalt 135 000 nya jobb som undersköterska kommer ut på marknaden inom de närmaste 10 åren. Det är därmed en enorm efterfrågan på undersköterskor. Evelina är en av dem som valt yrket och trivs med det.

I Ovanåkers kommun kan du jobba som undersköterska inom flera olika verksamheter, såsom handikapp- eller äldreomsorg. Att arbeta som undersköterska inom kommunen innebär ett varierat och stimulerande jobb. Här får du ett stimulerande och flexibelt arbete med stort eget ansvar där du har möjlighet att vara med och göra skillnad. Du får arbeta självständigt och möta patienten där den är och där du utgår från patientens behov.

Ovanåkers kommun arbetar aktivt för att ha en bra arbetsmiljö med återhämtningsmöjlighet och därmed skapa goda förutsättningar för ett hållbart yrkesliv. En trivsam och bra arbetsmiljö är viktigt!

Som undersköterska är arbetsuppgifterna varierande och innehåller bland annat vård av patienter i livets slut , bemöta personer med demenssjukdomar, såromläggningar, provtagningar och bedömning av olika hälsotillstånd. I rollen kan det även ingå att i viss mån handleda omvårdnadspersonal, patienter och deras närstående.

Du ingår ofta i ett hälso-och sjukvårdsteam tillsammans med fysioterapeut, arbetsterapeut, rehab assistenter, undersköterskor och sjuksköterskor. Du har ett nära samarbete med bland annat enhetschefer och omvårdnadspersonal.

Utbildning

Vård och omsorgsutbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ger grundläggande kunskaper för arbete i verksamheter inom hälso- och sjukvård samt vård och omsorg. Utbildningen syftar även till att ge en grund för ett fortsatt lärande i arbetslivet och för fortsatta studier.

Genom Hälsinglands utbildningsförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du gå en tre terminer lång vuxenutbildning på gymnasial nivå där du får en god grund för en framtida anställning inom olika verksamheter. Direkt efter utbildningen kan du söka arbete som till exempel omvårdnadspersonal, personlig assistent, skötare inom psykiatrisk vård eller undersköterska.

Utbildningen är kvalitetssäkrad genom samverkan mellan bransch och utbildning i form av certifierat Vård- och Omsorgscollege Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Delar av utbildningen genomförs genom APL (arbetsplatsförlagt lärande), vilket ger dig värdefulla kontakter med branschen.

Sista ansökningsdag till den vuxengymnasiala utbildningen som Undersköterska är den 31 maj.

Gör din ansökan här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad