Uteklassrummet på Lillboskolan

Uteklassrummet på Lillboskolan

Uteklassrummet på Lillboskolan invigt!

På Lillboskolan i Edsbyn prioriteras idrott och hälsa högt vilket innebär att eleverna dagligen har någon form av fysisk aktivitet på schemat, gärna utomhus. Fysisk aktivitet ger massvis av positiva hälsofaktorer och det ger dessutom goda effekter på akademisk inlärning.

Ett av skolans verksamhetsmål är matematikutveckling. Klassövergripande aktiviteter i form av tvärgrupper, främst bland de yngre barnen, sker ofta med utematematik.

Kort och gott man kan säga att både elever och lärare på Lillboskolan tycker om att vara utomhus!

I början på mars stod det efterlängtade uteklassrummet med tak redo. Detta ger möjlighet till en naturlig samlingsplats vid till exempel uppstart och avslut av lektion. På raster kan det bli en perfekt plats för de som vill läsa en bok, rita eller bara vill sitta i lugn och ro.

Möjligheterna för uteklassrummet är många och vi vet att det kommer att bli väl använt!

Det är lärarna själva som valt att lägga sina handledarpengar på uteklassrummet.

Senast uppdaterad