Utflyktsmat införs på skolorna

Kostenheten jobbar för en social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. I alla de beslut som tas ska man kunna se den röda tråden. Det gör vi bland annat genom att införa utflyktsmat vid friluftsdagar och att det alltid ska finnas en vegetarisk lunchrätt att välja på. Det är några av våra val för en hållbar utveckling.

Kostenhetens vision är: ”Kostenheten ska erbjuda vällagade och näringsriktiga måltider med fokus på hållbar utveckling”. Det gör vi bland annat genom följande val:

Utflyktsmat skola

Kostenheten jobbar för en social hållbar utveckling. Som en led i det arbetet har vi beslutat att införa mat till alla skolor vid friluftsdagar/skolutflykter. Det innebär att från och med höstterminen 2019 så kommer alla barn i våra skolor att få mat från skolköken vid friluftsdagar och skolutflykter.

Alltid en vegetarisk maträtt

För en miljömässig utveckling och mera klimatsmart mat kommer kostenheten från och med höstterminen 2019 erbjuda alla våra skolor två alternativa rätter på lunchen, varav den ena alltid är vegetarisk. Det innebär att vi tillgodoser flera behov av kost samt utökar valfriheten för våra gäster samt minskar vårt klimatavtryck.

Minskad klimatpåverkan

Som i led av arbetet för en hållbar utveckling tog vi under 2018/2019 bort alla brickor på våra restauranger för att inte slösa på resurser i onödan. På det har vi sparat in ca 150 000 liter vatten.

Specialkost

Huvudsyftet med specialkost är att vi vill säkerställa att de elever som har allergi och behov av specialkost verkligen får det. Därför behövs ett specialkostintyg.
Här finns mer information om specialkost.

Senast uppdaterad 2019-05-17 13.26