Karta över påverkade busshållplatser.

Karta över de påverkade busshållplatserna, källa: X-trafik

VA-arbete i Edsbyn förlängt ännu en gång till 13 juni

VA-arbetet kommer inte att bli klart i tid utan trafiken leds om Västra Centralgatan-Östra Centralgatan-Bruggevägen fram till 13 juni.

Linje 80, 83, 100, 172(Dalatrafik 39, 345)

Hållplatserna Södra Torget och Centrum stängs helt. Hållplatsen Spelmansvägen stängs delvis men trafikeras av linje 83.

Resenärer hänvisas från hållplats Centrum till Skidan och från hållplats Södra Torget till Skidan eller Svenska Fönster. Resenärer från hållplats Spelmansvägen hänvisas till Svenska Fönster förutom de som åker med linje 83.

Mer information

Kontakta gatuchef Ulf Ståhlberg, tfn 0271-574 43, e-post ulf.stahlberg@ovanaker.se.

Senast uppdaterad