vinter

Vädervarning om kraftigt snöfall

Enligt SMHI beräknas det komma större mängder snö/blötsnö på söndag. Det kan finnas risk för störningar i vissa samhällsfunktioner.

Säkerheten är viktig för oss och om det blir så besvärligt väglag att skolbussen inte kan ta sig fram på ett tryggt sätt kommer förändringar att ske. Telefongrupper har skapats där skolskjutshandläggare skickar sms till beviljad elevs vårdnadshavare vid de fall att skolbussen behöver ställas in.

När snöröjs det?

  • Snöröjning startar på kommunens gång- och cykelvägar, kommunala huvudgator och skolor/äldreboenden vid 6 cm snö
  • Övriga gator vid 8 cm snö

Vägar

Det kan vara svårt att veta vilka vägar som kommunen ansvarar för och vilka som har annan ansvarig.

Trafikverket ansvarar för läns- och riksvägar, samt:

  • Långgatan i Edsbyn och i Alfta
  • Centralgatan i Edsbyn
  • Rotebergsvägen
  • Järnvägsgatan i Edsbyn

Det finns även ett antal vägsamfälligheter inom kommunen.

Vissa gator har högre prioritet än andra och därför kan plogkanter och oplogade partier uppstå.

Aefab

Kommunens fastighetsbolag Aefab sköter snöröjning  Länk till annan webbplats.vid sina fastigheter.

Senast uppdaterad