Vad tycker du om ditt barns förskola?

Varje år genomförs en enkätundersökning där du som förälder kan tycka till om verksamheten på ditt barns förskola. Enkäten är öppen till 3 maj, var med och påverka!

Enkäten riktar sig till alla föräldrar som har en förskoleplats. Lämna ett svar per placerat barn.

Enkäten har ett antal påståenden som du ska ta ställning till och du markerar det svarsalternativ som stämmer med din uppfattning. I enkäten finns det även möjlighet att skriva en egen kommentar. Detta är naturligtvis frivilligt.

Enkäten är anonym och den är öppen mellan 8 april till 3 maj.

Tack för att du vill vara med och påverka!

Senast uppdaterad 2019-04-09 07.57

Tyck till om sidan