Brukarrevision

Vad tycker du om SIP?

Vi vill veta mer om hur SIP (samordnad individuell plan) fungerar i länet för personer med psykisk ohälsa. För att hjälpa till kan du som patient/brukare/närstående som fått en SIP svarar på en enkät. Svara på enkäten senast 31 oktober.

Enkäten genomförs av Föreningsnätverket för psykisk hälsa i Gävleborg. Den ska ge en bild av hur SIP fungerar utifrån ett brukar- och närståendeperspektiv. Enkäten är ett första steg av den brukarrevision som Länsledning Gävleborg (Region Gävleborg och de tio kommunerna i Gävleborg) har beställt.

Föreningsnätverket för psykisk hälsa och brukarrevisorerna hoppas att du som patient/brukare som har fått en SIP eller närstående till någon som har fått en SIP i Gävleborg vill hjälpa till genom att svara på enkäten.

Om du som läser detta vet någon i Gävleborgs län som skulle vilja svara är vi tacksamma om du sprider länken till enkäten. Om personen skulle föredra en enkät i pappersformat är det också möjligt. Kontakta då brukarrevisorerna genom Tord Fredriksson tord.fredriksen@regiongavleborg.se

Sista svarsdatumet har blivit förlängt till 31 oktober 2021.

 

Målgruppen som önskat att de fått en SIP men inte fått det kommer erbjudas en egen enkät vid senare tillfälle.

Enkäten

Gå vidare till enkätenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Undersökningen genomförs via Webropol.

Frågor

Om du har några frågor om enkäten hör av dig till Tord Fredriksson tord.fredriksen@regiongavleborg.se som samordnar brukarrevisorerna.

Mer information

Läs mer om: Brukarinflytande i Gävleborglänk till annan webbplats


Senast uppdaterad