hjärta

Vad tycker du om socialtjänsten?

Socialtjänsten vill bli ännu bättre på att ge god service och ett gott bemötande. Vi vill därför veta vad du tycker om våra verksamheter, allt för att utvecklas och bli bättre

Just nu genomförs därför en enkätundersökning där du som på olika sätt kommer i kontakt med socialtjänsten kan komma att erbjudas att svara på en enkät om hur du upplever kontakten. Enkäten är anonym och du väljer själv om du vill svara på frågorna, men för oss är dina synpunkter mycket viktiga.

Svaren kommer att användas till att utveckla och förbättra socialtjänsten.

Tack på förhand för din hjälp.

Senast uppdaterad