Närbild på nylagd asfalt

Vägarbete: väg 50 Svabensverk - Skräddarbo

Väg 50 har tagit mycket stryk under vintern och behöver akut åtgärdas för att trafikanter ska på ett säkert sätt kunna ta sig fram. Trafikverket meddelar att detta kommer att ske mellan perioden 15/5-22/6.

Arbetet kommer att innebära en stor trafikpåverkan då trafiken kommer att ledas förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal. Det arbete som kommer att utföras är infräsning av översta slitlagret som sedan kommer att justeras och ett nytt lager med asfalt kommer att läggas ut. Längden på sträckan som kommer att åtgärdas är 19 500 meter mellan Svabensverk och Skräddarbo. Arbetet kommer att börja norrifrån och gå söderut.

Frågor och synpunkter angående arbetet hänvisas till Trafikverket.

Trafikverket - Så sköter vi vägarna i Gävleborgs län Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad