ögon på en äldre kvinna

Våga tala om psykisk ohälsa

Broschyren "våga tala om psykisk ohälsa" vänder sig till dig som är äldre eller är närstående till en äldre person.

Psykisk ohälsa är ett stort problem i många åldersgrupper, och är vanligt hos äldre personer. Vi blir allt äldre och även friskare högre upp i åldrarna. Men, åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och psykiska sjukdomar. Ungefär en av fyra personer som är 65 år och äldre har någon form av psykisk ohälsa som kan påverka det dagliga livet och försämra livskvaliteten. Ångest och depression är vanligt bland äldre personer, men långt ifrån alla som mår dåligt söker den hjälp som finns att få.

Broschyren "våga tala om psykisk ohälsa" har tagits fram i samarbete mellan
fem myndigheter (E-hälsomyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket, Statens Beredning för medicinsk och social Utvärdering, Socialstyrelsen), nätverket Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH) samt Riksförbundet Hjärnkoll. Även pensionärsorganisationerna PRO och SPF har varit delaktiga i arbetet.

Broschyren "Våga tala om psykisk ohälsa" Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det är aldrig för sent att må bättre!

Senast uppdaterad