Välkommen till Lärvux - särskild utbildning för vuxna

Den 26 augusti startar Lärvux, en frivillig vuxenutbildning för dig över 20 år som har en utvecklingsstörning eller en förvärvad hjärnskada.

Utbildningen följer läroplanens värdegrund, mål och riktlinjer. Undervisningen sker i grupp och i undantagsfall enskilt utifrån dina förutsättningar. Vi erbjuder undervisning motsvarande träningsskola, grundsärskola samt gymnasiesärskola.

Lärvux är till för dig!

Lärvux är till för dig som vill:

  • Lära dig mera
  • Studera i långsam takt i en liten grupp

Våra mål

Vi strävar efter att eleven ska:

  • bli medveten om sig själv som person och om sina förutsättningar, begränsningar och möjligheter.
  • tro på sin egen förmåga.
  • utifrån sina förutsättningar utveckla sin förmåga att skaffa sig goda kunskaper i de olika arbetsområdena.
  • använda sina kunskaper för att planera och utföra ett praktiskt arbete.
  • utveckla förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.
  • ges möjlighet att diskutera och bearbeta olika, för eleven viktiga, frågeställningar.

Vid kursens slut får du antingen betyg eller intyg.

Anmälan och mer information

Kontakta studie och yrkesvägledare Agnetha Nyegård, tfn 0271-573 12 eller e-post agneta.nyegard@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-05-17 13.00