illustration

Välkommen till slutseminariet av Brukarstyrda brukarrevisionen av SIP

På onsdag 7 september bjuder brukarrevisorerna in alla intresserade till slutseminariet om brukarrevisionen på SIP (samordnad individuell plan) i Gävleborg.

Föreningsnätverket för psykisk hälsa Gävleborgs brukarrevisorer presenterar och diskuterar sin rapport. Kom och ta del av ett intressant och viktigt resultat. Vad har vi lärt oss? Hur kan vi fortsätta? Brukarstyrd brukarrevision är en kvalitativ undersökning av verksamheter som ansvarar för vård, stöd eller service till personer med psykisk funktionsnedsättning eller psykisk ohälsa. Verksamheterna kan exempelvis vara vårdenheter, särskilda boenden eller boendestödsenheter.


Undersökningen bygger på intervjuer med brukarna som analyseras och sammanställs till en rapport. Rapporten ger en översikt över de områden som kan utvecklas hos verksamheten. Brukarrevisionen styrs och utförs av personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa

 

Mer information

Datum: 22-09-07
Tid: kl 13-16
Lokal: Brömssalen, Gävle sjukhus, ingång 11Fri entré

Kontakt

Tord Fredriksen
Tfn: 026-65 02 66
E-post: tord.fredriksen@regiongavleborg.se

Region Gävleborg : Brukarinflytande psykisk hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad