Våra skolor är bäst i länet och på plats fem i landet!

Ovanåkers kommun är bästa skolkommun i länet och på plats fem i landet i Lärarförbundets årliga mätning.

Varje år presenterar Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommun för att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Utifrån olika kriterier tittar de på landets 290 kommuner och hur de skapar förutsättningar för lärare och elever. Vilka kommuner ger lärarna, eleverna och skolledarna bäst förutsättningar?

Till grund för rankningen ligger tio kriterier som Lärarförbundet anser viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat.

Kriterier som ingår i rankningen:

  1. resurser till undervisningen
  2. utbildade lärare
  3. lärartäthet
  4. friska lärare
  5. löner
  6. kommunen som huvudman
  7. andel barn i förskola
  8. betygsresultat i åk 9
  9. andel elever godkända i alla ämnen
  10. andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen inom 3 år

Jan-Åke Lindgren, barn- och utbildningsnämndens ordförande:

- Äras den som äras bör. Ett stort grattis till all skolpersonal som jobbar varje dag för att våra elever ska få så goda möjligheter att klara sig så bra som det bara går samt under hela sin skoltid klara de utmaningar som skola och samhälle ställer på dom. Att år efter år arbeta för att barnen blir tryggare och mer motiverade och lyckas med det är en stor bedrift. Ett tack också till politikerna i Barn- och utbildningsnämnden som verkligen intresserar sig för hur våra elever har det i skolan.

Här kan du läsa mer om mätningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Ovanåkers kommun hamnar på plats fem i landet i Bästa skolkommun 2020

Senast uppdaterad