Gungfly vid Ålkarstjärnarna. Foto: Björn Gunnarsson

Gungfly vid Ålkarstjärnarna. Foto: Björn Gunnarsson

Värdefull skog blir naturreservat i Ovanåkers kommun

Länsstyrelsen har idag beslutat att bilda ett naturreservat i Ovanåkers kommun kallat Ålkarstjärnarna. Det blir det tolfte beslutet om naturreservat för länet i år. Reservatet omfattar 788 ha och ligger ca 1 mil nordväst om Voxna. I området finns bland annat tallskog, myrmark, flera små tjärnar och bäckar.

Större delen av skogen i området kommer i omgångar att naturvårdsbrännas för att utveckla naturvärdena som är knutna till brandpåverkad skog. Skogen är på flera håll äldre och naturskogsartad med inslag av 200–300-åriga tallar. Även en del äldre gran och lövträd som asp, björkar och sälg förekommer.

- Skogen är brandpräglad och på flertalet av de gamla stubbar som finns spridda i området syns spår från tidigare skogsbränder. Även en del av de levande träden är svedda av skogsbränder, säger Björn Gunnarsson, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Gävleborg.

Att skogen har en historik med återkommande bränder märks också genom att tallen är väl utbredd och andra trädslag, som står emot bränder sämre, förekommer i förhållandevis liten utsträckning. Skogen har på så vis även fått en ganska gles och ljusöppen struktur då tallkronorna är små och högt placerade på stammarna för att undkomma skogsbrändernas eldslågor.

Det klimat som uppstår i glesa skogar är bra miljöer för många sällsynta vedlevande insektsarter.

Bilder från naturreservatet hittar du på Länsstyrelsens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För mer information kontakta:
Björn Gunnarsson 010-225 12 60, bjorn.e.gunnarsson@lansstyrelsen.se

Senast uppdaterad 2017-12-19 10.39

Tyck till om sidan