Vård- och omsorgsveckan 2021

Just nu pågår Vård- och omsorgsveckan 2021 i Ovanåker. Det är en del i ett nationellt koncept (VO-Collegeveckanlänk till annan webbplats) med aktiviteter över hela landet som syftar till att visa alla nyfikna och intresserade framtida möjligheter inom vård och omsorg och hälso- och sjukvård.

Om Vård- och omsorgscollage

Vård- och omsorgscollege är ett samarbete mellan skolan, privata och offentliga arbetsgivare och fackförbundet som stöttar i frågor som gäller arbetsplats och anställning. Syftet är att säkerställa att vi har en bra utbildning. På Vård- och omsorgscollege diskuteras frågor som exempelvis arbetsplatslärande, handledare, arbets- och studiemiljö, utvecklingsmöjligheter, kompetens, inkludering och jämlikhet. Allt detta för att skapa förutsättningar för att få eleverna ska få jobb efter utbildningen, kunna utvecklas vidare på arbetsplatsen och vara en bra medarbetare för kollegor och brukare eller patienter.

Vecka 42 kickar VO-Collegeveckan igång. Runt om i alla VO-College som finns i hela Sverige arrangeras olika aktiviteter för att uppmärksamma vård- och omsorgsbranscher. Föreläsningar, workshoppar, utställningar vänder sig till elever, föräldrar, anställda, chefer, politiker.

Se vad vi i Bollnäs-Ovanåker har att visa och följ oss på #vocollegeveckan

Senast uppdaterad