Bild med tre smileygubbar, en ledsen, en glad och en mittemellan

Världsdagen för psykisk hälsa - 10 oktober

Världsdagen för psykisk hälsa (World Mental Health Day) infaller varje år den 10 oktober. Syftet är att öka medvetenheten om frågor kopplade till psykisk hälsa i hela världen.

Vad är psykisk hälsa?

Psykisk hälsa handlar om hur vi mår och trivs med livet, och om vår förmåga att klara livets upp- och nedgångar.

Den psykiska hälsan är grunden för vårt välbefinnande, hur vi mår och fungerar i vardagen. Psykisk och fysisk hälsa hänger ihop och påverkar varandra, så problem med den fysiska hälsan påverkar ofta det psykiska måendet och tvärtom. I begreppet psykisk hälsa ingår både psykiskt välbefinnande, psykiska besvär och psykiatriska tillstånd.

En god psykisk hälsa hjälper oss att klara av livets olika utmaningar. Det är också en tillgång för samhället om människor mår psykiskt bra, med exempelvis mindre kostnader för sjukskrivningar.

Mer information om psykisk hälsa hittar du här:

dinpsykiskahalsa.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Se filmen och lär dig mer om vad psykisk hälsa är och vad som påverkar den.

12 tips för att stärka din psykiska hälsa

För att må bra är det viktigt att göra saker som du tycker om, som gör dig glad och som ger dig en bra känsla. Vad som funkar just för dig kanske inte funkar lika bra för någon annan. Försök att hitta något som passar dig just nu. Och tänk på att förändring kan ta tid.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram 12 tips för att stärka din psykiska hälsa:

12 tips för att stärka din psykiska hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital föreläsning 10 oktober

NSPH och Riksförbundet Hjärnkoll bjuder in till en eftermiddag där personer berättar om sina egna erfarenheter med psykisk (o)hälsa. I år fokuserar de på personliga berättelser av människor med erfarenhet av psykisk ohälsa, som på olika sätt förmedlar sina perspektiv och upplevelser, genom tal, musik och andra konstnärliga uttrycksmedel.

När: 10 oktober 2022

Tid: Kl. 13.00 – 16.00

Plats: Digitalt

Pris: Kostnadsfritt

Mer information och anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är psykisk ohälsa?

Du har säkert varit sjuk någon gång eller haft ont någonstans i kroppen. Magsjuka gör att du mår illa och vill kräkas. Om du har ont i halsen kan det bli svårt att svälja. Det kallas för symtom. Snuva är symtom på förkylning.

Symtom för psykisk ohälsa kan vara att man ser och hör saker som ingen annan gör, att man känner sig ledsen, orolig, ensam, har sömnsvårigheter och mår dåligt en längre tid. Alla människor kan må psykiskt dåligt och det kan variera under livets gång. Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. Livet innebär livskriser av olika slag som drabbar dig känslomässigt och då du kan må psykiskt dåligt. Många pratar med sina nära när de känner oro och ångest, vilket kan räcka för att det ska kännas bättre, men ibland räcker inte det utan det behövs professionell vård, stöd eller hjälp.

Då är det bra att ta hjälp av någon. Det är inget konstigt att be om hjälp, tvärtom. Det kan hjälpa en att förstå vad som sker i kroppen och hjälpa en att förstå sig själv bättre.

Det finns många olika orsaker till psykisk ohälsa. Alla människor är olika känsliga för påfrestningar under livet. En påfrestning kan vara stress, oro, ångest och sorg.

Psykisk ohälsa kan påverkas av arv och miljö. Arv betyder personens genetik, vilket är det som är medfött och egenskaper som man ärvt av föräldrar. Miljön är det runtomkring oss där man växt upp eller lever just nu. Arv och miljö är tillsammans de saker som formar oss till människor.

Om du behöver hjälp av kommunen på grund av psykisk ohälsa, psykiskt sjukdom/psykisk funktionsvariation måste du ansöka om stöd. Men du kan också få hjälp utan att göra ansökan.

Här nedan har vi samlat information om vilket stöd du kan få och de vanligaste kontakterna du kan vända dig till om du upplever psykisk ohälsa.

en man som står vid ett fönster

Hit kan du vända dig

Akut- och medicinsk hjälp

Behöver du akut hjälp - ring 112 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vårdcentral

Om du drabbas av psykisk ohälsa eller en känslomässigt jobbig kris och har milda eller måttliga problem ska i första hand vända dig till din hälsocentral för att få hjälp.

Alfta Din hälsocentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Edsbyn Din hälsocentral Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Finns det behov får du en remiss Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till psykiatrin från din hälsocentral.

Vuxenpsykiatri i Region Gävleborg

Akut psykiatrisk specialistvård för dig som är 18 år eller äldre.

Läs mer om Vuxenpsykiatrin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barn och unga som mår dåligt

Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp. Läs mer på vår samlingssida som vänder sig till personer under 18 år med olika former av psykisk ohälsa.

De här sidorna är för dig som är ung och mår dåligt men också för föräldrar och andra som vill ha information vart man kan vända sig när ett barn eller ungdom behöver stöd och hjälp.

Stöd och hjälp till barn och unga Öppnas i nytt fönster.

Vändplatsen

Vändplatsen är en öppen verksamhet för personer med psykisk ohälsa. En social träffpunkt för dig med behov av att bryta och förhindra isolering och skapa livskvalitet. Här finns möjlighet till olika aktiviteter både enskilt och i grupp.

Verksamheten bygger på frivillighet och har ingen registrering och du är välkommen utan beslut om bistånd.

Läs mer om Vändplatsen Öppnas i nytt fönster.

Boendestöd

För dig med psykisk ohälsa och som bor i Ovanåkers kommun finns möjlighet att få boendestöd. Boendestöd kan se olika ut beroende på dina behov, förutsättningar och förmågor. Målet är alltid att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Läs mer om boendestöd Öppnas i nytt fönster.

Anhörigstöd

Anhörigstödet i Ovanåkers kommun finns till för att underlätta för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående.

Läs mer om anhörigstöd

Att stötta någon som mår dåligt

Vad kan du göra för att hjälpa andra att må bättre? Du behöver inte vara expert på psykisk hälsa för att kunna stötta någon som mår dåligt. Det viktiga är att du finns där för personen, lyssnar, samtalar och kanske hittar på roliga saker tillsammans. Att ha vardagliga samtal om allt möjligt är ett bra sätt att visa att du bryr dig om hen och det gör det lättare att också prata om svårare ämnen.

Tips på hur du stöttar någon som mår dåligt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Känner du någon som drabbats av psykisk ohälsa eller har en psykisk funktionsnedsättning?

Anhörigstödet i Ovanåkers kommun vill gärna veta vilket stöd som anhöriga till personer med någon form av psykisk ohälsa skulle vilja ha.

Fyll gärna i dina önskemål och förslag om olika stödinsatser via vårt webbformulär Öppnas i nytt fönster. eller ladda ner enkäten, skriv ut och posta den till oss.

Senast uppdaterad