Flygbild över tomterna vid Nabban

Vi bjuder in exploatörer till att bygga bostäderna vid Nabban

Vi planerar för 13 fristående villor inom det befintliga friluftsområdet på Nabbabergets nordvästra brant i Alfta och bjuder in exploatörer att anmäla intresse för tomterna i området.

Nabbaberget ligger strax sydöst om Alfta centrum intill Kyrktjärns strand och används idag som friluftsområde. Kommunen har ett pågående detaljplanearbete för att varsamt inrätta attraktiva bostäder i samspel med naturen.

Syftet är att möjliggöra för byggnation av attraktiva bostäder med hög arkitektonisk kvalitet i samspel med naturen. Byggnaderna ska placeras i terrängen med ett så lätt avtryck som möjligt. De ska kännas som en naturlig del av friluftsområdet Nabban genom sin arkitektur och sitt materialval.

Hannah Linngård, mark- och exploateringsingenjör:

- Vi tror att det finns störst möjligheter att bebyggelsen anpassas till naturen och terrängen genom att anvisa tomterna till en exploatör. Vi hoppas få in många intressenter så att vi kan ha en bra utvärderingsprocess.

Håkan Englund (S), kommunstyrelsens ordförande:

- Nu tar vi ett spännande steg i utvecklingen av Nabban i Alfta till ett nytt bostadsområde. Ett attraktivt område med närhet till både skog, sjö och samhällsservice.

Exempel på bostäder i Nabban

Exempel på hur bostäderna i Nabban kan se ut.

 

Frågor och kontaktuppgifter:

Frågor angående anmälnings- och försäljningsprocessen ställs till:
Hannah Linngård, hannah.linngard@ovanaker.se, 0271-570 63

Frågor angående detaljplanen ställs till:
Hanna Gäfvert, hanna.gafvert@ovanaker.se, 0271-570 49

(Frågor kommer inte kunna besvaras under semesterperioden 7/7 – 10/8)

Frågor av övergripande och politisk karaktär ställs till:
Håkan Englund (S), hakan.englund@ovanaker.se, 0271-574 15

Senast uppdaterad