Vill du veta mer om demens?

I mars och april bjuder vi in anhöriga och andra intresserade till föreläsning och kurs om demenssjukdomar.

Kurs

Om bemötande, praktiska råd, vilken hjälp som finns att få och att orka som anhörig.
Anmälan senast fredag 6 mars.

Kursen består av fyra träffar på kvällstid kl.17.30-19.30, med start onsdag 11 mars.
Plats: Anhörigstödets lokal, Gyllengården, Gyllenvägen 26, Edsbyn.

Kontakta anhörigstödet för anmälan, scheman och mer information om de övriga träffarna. (Kontaktuppgifter finns längst ner i artikeln.)

Föreläsning

”Utredning, diagnos och behandling vid demenssjukdom” med Lovisa Delander, Leg. läkare. ”Musik som brobyggare hemma” Hur man kan använda musik som hjälp att kommunicera med Siv Nyberg och Camilla Lucchesi från Studieförbundet Vuxenskolan. Öppen för alla. Ingen anmälan.

Datum och tid : Tisdag 7 april kl. 17.30-19.30.
Plats: Anhörigstödets lokal Gyllengården, Gyllenvägen 26, Edsbyn.Mer information och anmälan:

Anhörigstödet i Ovanåkers kommun
Tfn: 0271-571 01, 571 05
E-post: anhorigstodet@ovanaker.se

Senast uppdaterad