Ett plask i vatten

Vinterbadar du?

Till en artikel i ett kommande nummer av vår medborgartidning Fördel Edsbyn & Alfta söker vi dig som bor i kommunen och som har vinterbadat under en längre tid.

Vi förbereder novembernumret av vår medborgartidning Fördel Edsbyn & Alfta och vill ha kontakt med någon som under några års tid har vinterbadat.

Kontakta kommunikationsavdelningen via e-post kommunikation@ovanaker.se eller via telefon till kommunikationschef Ulrica Leandersson, 0271-571 20.

Senast uppdaterad