pratbubbla

Vi vill gärna ha dialog med dig!

Vi vill träffa dig som kommunmedborgare för att ha dialog om socialtjänstens stöd och insatser inom områdena riskbruk/beroende och socialpsykiatri (psykisk ohälsa).

Regeringen förbereder en ny socialtjänstlag som föreslås träda i kraft 2023.
Lagens inriktning är en jämställd, förebyggande, lättillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.

Detta innebär exempelvis att

  • socialtjänsten ska främja människors jämställda levnadsvillkor
  • socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv
  • tillgänglighetsbegreppet ges en generell betydelse för socialtjänstens verksamheter

Vi vill därför träffa dig som kommunmedborgare för att ha dialog om socialtjänstens stöd och insatser inom områdena:

  • Riskbruk/beroende
  • Socialpsykiatri (psykisk ohälsa).

Dialogen i form av fokusgrupp kommer att äga rum på plats i någon lokal i Edsbyn.
Fika kommer att finnas.

Datum och tid för dialog om socialpsykiatri: Tisdagen den 13 september kl 17-19
Datum och tid för dialog riskbruk/beroende: Onsdagen den 14 september kl 17-19

Anmälan

Vi vill att du anmäler dig till dialog senast den 6 september till något av nedanstående:

Telefon: 070-273 10 11 eller 0271-571 26
Sms: 070-273 10 11
Epost: socialtjansten@ovanaker.se

Uppge ditt namn och kontaktuppgift när du anmäler dig.

Vi hoppas att ni vill komma och ha en dialog med oss kring dessa viktiga frågor

Carina Nordqvist

Carina Nordqvist
Socialnämndens ordförande

Marie Karsbo

Marie Karsbo Sörensen Enhetschef

Sandra Westberg

Sandra Westberg
Enhetschef

Ulla-Marie Nilsson

Ulla-Marie Nilsson Folkhälsosamordnare

Christian Olars

Christian Olars
Socialt ansvarig samordnare

OBS!

Du behöver inte ha egna erfarenheter kopplat till riskbruk/beroende eller psykisk ohälsa för att delta i dialogerna.

Senast uppdaterad