Närbild på händer, en person som diskuterar

Vi vill gärna ha dialog med dig!

Vi vill träffa dig som kommunmedborgare för att ha dialog om socialtjänstens stöd och insatser inom områdena riskbruk/beroende, psykisk ohälsa och hjälp för barn och unga.

Regeringen förbereder en ny socialtjänstlag som föreslås träda i kraft 2023. Lagens inriktning är en jämställd, förebyggande, lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.

Detta kan innebära:

  • att socialtjänsten ska främja människors jämställda levnadsvillkor
  • att socialtjänsten ska ha ett förebyggande perspektiv
  • att tillgänglighetsbegreppet ges en generell betydelse för socialtjänstens verksamheter

Oavsett en ny socialtjänstlag eller inte så är vår ambition är att utveckla ovanstående. Vi vill därför träffa dig som kommunmedborgare för att ha dialog om socialtjänstens stöd och insatser inom områdena:

  • riskbruk/beroende
  • socialpsykiatri (psykisk ohälsa).
  • Insatser, stöd och hjälp för barn och unga

Under folkhälsoveckan bjöd vi in till medborgardialoger för att diskutera dessa områden, men tyvärr kom det inte in tillräckligt många anmälningar så träffarna blev inställda. Vi vill fortfarande träffa er och ha en dialog om detta, och har därför skapat en e-tjänst där du kan lämna en intresseanmälan om du vill delta i en medborgardialog.

Anmäl ditt intresse

Intresseanmälan via e-tjänst Länk till annan webbplats.

Det går också bra att anmäla dig till något av nedanstående:
Telefon: 070-273 10 11 eller 0271-571 26
Sms: 070-273 10 11
Epost: socialtjansten@ovanaker.se
Uppge ditt namn och kontaktuppgift när Du anmäler dig.

Din intresseanmälan och dina kontaktuppgifter kommer att sparas till dess att det finns tillräckligt många anmälda för att hålla dialog/er. Du blir då kontaktad och får detaljerad information om tid och plats.


Under dialogerna deltar chefer och SAS från IFO, politiker och folkhälsosamordnare.

OBS! Du behöver inte ha egna erfarenheter kopplat till dialog-områdena för att kunna delta.

Senast uppdaterad