Kontakt

Alkohol- och drogförebyggande

Ovanåkers kommuns alkohol- och drogförebyggande arbete består av ett flertal främjande och förebyggande aktiviteter i samverkan med andra aktörer. Här följer några av de insatser vi jobbar med.

Effekt

Effekt är ett evidensbaserat alkohol och drogförebyggande program. Det riktar sig i första hand till föräldrar med barn i skolår 7-9. Programmet ges som strukturerade presentationer en gång per termin på skolans ordinarie föräldramöten. EFFEKT presenteras av en utbildad presentatör eller i en film.

Tobaksfri Duo

De flesta ungdomar som börjar använda tobak gör det i årskurs 6–9. Om vi kan få dem att avstå tobak under denna tid är chansen att de ska förbli tobaksfria hela livet mycket stor. För att motverka att barn och ungdomar ska börja använda tobaksprodukter arbetar kommunen i samverkan med skolan och Folktandvården med metoden, Tobaksfri Duo.

Tobaksfri Duo är en kontraktsskrivningsmetod där kontraktet är den viktiga överenskommelsen där ungdomen tillsammans med en tobaksfri vuxen bildar en duo. Vuxenpartnern är ofta en förälder, men kan också vara ett syskon över 18 år, en släkting, skolpersonal eller annan betydelsefull person och den vuxne stöttar ungdomen fram till skolavslutningen i årskursen nio.

Duon lovar att inte röka, snusa eller på annat sätt använda tobak till skolavslutningen i årskurs 9. Vuxenpartnern har huvudansvaret för att följa upp avtalet. Om den vuxne bryter avtalet kan ungdomen byta partner. Om ungdomen bryter avtalet återlämnas medlemskortet och ett uppföljningssamtal genomförs.

Varje år skriver duon på en försäkran där de intygar att de hållit avtalet under det gångna året. Försäkran kan användas som en lottsedel i höst- och vår-lotterierna som Ovanåkers kommun arrangerar i samband med kontraktsskrivningar

Alla ungdomar får ett förmånskort som ett bevis på det aktiva beslutet. Förmånskortet är en personlig värdehandling som ger förmåner och rabatter på t.ex. fika, varor eller aktiviteter. Ovanåkers kommun har flest sponsorer i hela Sverige!

FIO

FIO står för förebyggarna i Ovanåker och består av personal från utvecklingsavdelningen, elevhälsan, skolan, socialtjänsten, Svenska kyrkan och polismyndigheten. FIO-gruppen träffas några gånger per år i syfte att samverka över riskhelger och andra frågor som rör förebyggande arbete riktat till unga. FIO-gruppens uppdrag är också att sprida kunskap om tonåringar och alkohol, minska langningen och att föräldrar spelar en nyckelroll för att senarelägga alkoholdebuten.

ANDT-Länsnätverket

Inom det regionala ANDT-länsnätverket ingår satsningar vars syfte är att sprida kunskap om tonåringar och alkohol, minska langningen och att föräldrar spelar en nyckelroll för att senarelägga alkoholdebuten. Målgruppen är tonårsföräldrar.

Samverkan med lokalpolisområde Hälsingland

Medborgarlöftet, Samverkansavtal/handlingsplan

I samverkansavtalet med polismyndigheten och i den tillhörande handlingsplanen mellan kommun och polis ingår ANDT-förebyggande arbete som ett av två prioriterade områden. 

Medborgarlöften innebär att kommunen och polisen lovar medborgarna att jobba med att förbättra ett område som medborgarna upplever problematiskt på orten. Resultat från medborgardialoger, statistik, dialoger i samverkansgrupper samt polisens underrättelseenhet utgör underlag Medborgarlöftet. Kommunen har i samarbete med lokalpolisområde Hälsingland valt ut att 2021 intensifiera det ANDT-förebyggande arbetet.

Kunskapshöjande insaster

Under de senaste åren har Ovanåkers kommun erbjudit gratis föreläsningar inom andt-området. Några av de kompetenta föreläsare som har besökt Ovanåkers kommun är, Erik Leijonmarck, Pelle Olsson, Lotta Åberg, Fred Nyberg m.fl. Håll utkik på facebooksidan folkhälsa i Ovanåkers kommun för att inte missa bra föreläsningar.

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Ulla-Marie Nilsson
Tfn: 0271-572 85
E-post: ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad