Kontakt

Anhörigstödet, stöd till dig som stöder

Anhörigstödet i Ovanåkers kommun finns till för att underlätta för dig som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående.

Som anhörig är du ovärderlig men ibland behöver också du få stöd. Anhörigstöd kan ges både tillfälligt och mer regelbundet och det är individanpassat. Det kostar ingenting att prata med oss eller besöka anhörigstödet och du kan vara anonym och personalen har tystnadsplikt.

Anhörigstödet erbjuder bland annat:

  • information
  • avlösning för äldre i eller utanför hemmet
  • råd och vägledning
  • anhörigträffar och samtalsgrupper
  • föreläsningar och utbildningar
  • förmedla kontakt med kommunens verksamheter, föreningar och andra
    organisationer.

Kontakt

Anhörigsamordnare

Ewa Eliasson-Ring
Tfn 0271-571 01, måndag-fredag kl. 08.00–16.00
E-post anhorigstod@ovanaker.se

Anhörigstödjare

Tfn 0271-571 05

Besöksadress

Gyllengården
Gyllenvägen 26
828 33 Edsbyn

Senast uppdaterad