Carolina Klûft 

Livet är en sjukamp

14 september kl. 18.00 - 19.00

Det finns 43 lediga platser kvar.
Ange dina uppgifter
Ange dina uppgifterBehandlinga av personuppgifter

Ovanåkers kommun behandlar dina personuppgifter för kunna planera föreläsningen. De uppgifter om dig som vi behandlar är namn och e-post.

Personuppgifterna kommer/kommer inte att föras över till tredje land.

Dina personuppgifter sparas som längst två dagar efter föreläsningen. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Du har rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfsh.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter har du när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen. Ett återkallande påverkar inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades. Kontakta i så fall den verksamhet som du gett ditt samtycke till.

Senast uppdaterad