Kontakt
Små barn i med tröjor från Ovanåkers kommun.

De små barnen i årets föräldrastödsprogram har fått varsin tröja från Ovanåkers kommun.

Föräldrastöd

En stark skyddsfaktor för barns hälsa är en nära och förtroendefull relation mellan barn och föräldrar. Det leder till att barn blir trygga och mår bra och därför erbjuder Ovanåkers kommun olika former av föräldrastöd.

Föräldrastödsprogrammet "Fem gånger mer kärlek"

Förra året startade Ovanåkers kommun bokcirklar med boken Fem Gånger Mer Kärlek som utgångspunkt. Bokcirkeln träffas fyra gånger och tar upp teman som umgänge, uppmuntran och konflikthantering. Boken riktar sig egentligen till föräldrar som har barn mellan 3-12 år, men de som har yngre barn brukar tycka att det går att ta till sig innehållet och rusta familjen för framtiden ändå.

För mer info om föräldrastöd, kontakta folkhälsosamordnare Ulla-Marie Nilsson, e-post ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Ulla-Marie Nilsson
Tfn: 0271-572 85
E-post ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Therese Styverts Törnberg
Tfn 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2019-10-31 15.14