Kontakt

Föräldrars reflektioner om föräldrastödsgrupp!

ABC - Alla Barn I Centrum

Föräldraskapstöd och stöd till barn, unga och deras familjer - världens viktigaste uppdrag!

Att se, förstå och stödja barn samt deras föräldrar eller andra vuxna i barnets närhet ger bättre förutsättningar för jämlik hälsa, jämställt föräldraskap och ett stärkt barnrättsperspektiv.

 

Åsa Eriksson bild ovan, har tillsammans med sin man gått föräldrastödsgruppen ABC - Alla Barn I Centrum!


Nedan reflektioner från Åsa:


Vad är ABC föräldrastöd?

En bra och lättsam utbildning i vad man kan tänka på för att underlätta föräldraskapet, stärka relationen till barnen och forma välmående och trygga barn.

Vem vilka kan gå ABC?

Alla föräldrar med allt från småbarn till tonåringar bör gå denna utbildning! Vi har ju små barn nu men det gör nog inget att gå igen när barnen har blivit större tror jag, för att påminna sig och se det med nya ögon.

Vad har du tagit till dig?

Vi har bl.a. kommit igång bättre med barnstyrd tid och har fått ökad pepp till att ge mer positiv än negativ uppmärksamhet. Det är så enkla (men ändå evidensbaserade) råd och även om man kanske är medveten om mycket av detta sedan tidigare så är det ändå viktigt att bli påmind och att tänka till och handla efter den kunskapen. Det var bra att få diskutera och höra vad andra familjer tampas med, alla har ju sina utmaningar.

Övrigt (skriv fritt hur du tycker och tänker):

Jag kan verkligen rekommendera att båda föräldrarna går så många tillfällen som det går, alternativt går i olika grupper om det är enda sättet att få till det. För att få samsyn och förståelse samt kunna stötta varandra.


Kontaktlista - föräldrastödjande verksamheterPDF

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad