Kontakt

Värdfamilj under Friluftslivets år!

Detta formulär är för er som idag är aktiva inom friluftsliv och som gärna delar med er av dessa erfarenheter till fler.

Eller för er som vill få chans att lära er mer om friluftsliv och förhoppningsvis matchas ihop med en annan familj som redan är mer friluftsaktiva. Förhoppningsvis kan ni både lära er mer om friluftsliv, men även om varandra.


Så här gör ni:

Fyll i vårt ansökningsformulär

- ansökan om att bli värdfamilj

- ansökan om att få träffa en värdfamilj


#friluftslivetsår #luftenärfri #folkhälsaovanåker #tyckeromovanåker

Ansök om att vara eller deltaga i värdfamilj


Vill du inkludera ett foto med din ansökan så kan det skickas direkt till : info@andreasdavidsson.se. Skriv då ditt namn i ämnesraden.

Behandling av personuppgifter

Ovanåkers kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig. Detta för att kunna hantera din anmälan att bli frilufts-inspiratör 2021. Vi använder de uppgifter som du angivit vid registreringen (d.v.s. namn, telefonnummer, e-postadress osv.). Vi tillämpar gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är alltså att behandlingen är nödvändig för att du ska kunna göra ovanstående anmälan till att bli frilufts-inspiratör. Dina uppgifter kommer att sparas tills projektet Friluftslivets år 2021 är avslutat.

De personuppgifter du skickar till oss hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagens krav.

Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. För information, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx).

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt och har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter på www.ovanaker.se/personuppgifterlänk till annan webbplats

Kontakt

Projektutvecklare

Andreas Davidsson
Tfn 070-425 47 94
E-post info@andreasdavidsson.se

Senast uppdaterad