Kontakt
Barn som hoppar hopprep och springer

Dans för hälsa

Elevhälsan tillsammans med Kulturskolan i Ovanåkers kommun håller dansgrupper som insats för att stärka psykiskt välbefinnande.

DANS SOM INSATS

Dans för Hälsa är en forskningsbaserad metod för att stärka psykisk hälsa hos unga som nu används över hela landet. Eftersom ungas psykiska ohälsa idag är ett samhällsproblem och nytänkande resurs-smarta insatser efterfrågas, utgör metoden en värdefullt komplement till sedvanlig behandling, oftast elevhälsa.

Dans för Hälsa handlar om kravlös dans efter skoltid med fokus på rörelseglädje och social gemenskap. Metoden togs fram under en randomiserad studie från Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Region Örebro län och Örebro Universitet (“dansprojektet”). Studien visar att regelbunden dans gav hälsoeffekter för tonårsflickor med stressrelaterade kroppsliga och emotionella ...

Dans för hälsa - forskning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nyckelfaktorer: •Rörelseglädje •Kravlöshet •Gemenskap •Resurser

Så påverkas vi av att dansa

Pulsökning stärker hjärtat och därmed konditionen. Muskelstyrkan ökar, vilket ger bättre kroppskontroll. Förbättrad funktion och kroppskännedom ger ökad självtillit. Bättre hållning gör att vi bättre vågar ta plats i sociala sammanhang. Smärtlindring. Ökad självtillit och självförtroende. Ökad empatisk förmåga: blir bättre på att tolka andras känslor. Ökad medveten närvaro i kroppen vilket minskar stress. Fokus på den egna upplevelsen i stället för att döma kroppen. Uppmärksamhet på kroppens signaler gör att vi bättre kan ta hand om våra behov. /Anna Duberg


Film om Dans för hälsa

Har du frågor om dansa för hälsa inom Ovanåkers kommun, kontakta:

Kristin Träff, pedagog kulturskolan

Maria Larsson Klang, skolsköterska elevhälsan

Jessica Westin, kurator elevhälsan

Therese Styverts Törnberg, folkhälsa

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Therese Styverts Törnberg
Tfn: 0271-570 23
E-post therese.styvertstornberg@ovanaker.se

Senast uppdaterad