Kontakt

HBTQ

Det som känns självklart för heterosexuella är inte alltid lika enkelt för homo-, bisexuella och transpersoner. Heteronormen är ofta oemotsagd, bland annat på arbetsplatser. I Ovanåkers kommun vill vi inte att det ska vara så.

Många av oss som är anställda inom Ovanåkers kommun träffar dagligen människor i vårt arbete. Vi möter även kollegor och andra boende i kommunen. Om vi är medvetna om våra egna fördomar och om vi har kunskap om HBTQ-personers situation tror vi att vårt bemötande blir bättre och att människor i vår kommun därmed mår bättre. Sedan 2015 arbetar Ovanåkers kommun med att öka kunskapen bland anställda om HBTQ-personers situation.

Öka kunskapen om HBTQ-personers situation

Vi har tagit fram ett arbetshäfte som anställda på Ovanåkers kommun kan använda på sina respektive arbetsplatsträffar i syfte att öka kunskapen om HBTQ-personers situation.

Läs broschyren Öka kunskapen om HBTQ-personers situation.PDF

Kontakt

Folkhälsosamordnare

Ulla-Marie Nilsson
Tfn: 0271-572 85
E-post ulla-marie.nilsson@ovanaker.se

Senast uppdaterad 2017-09-20 15.24

Tyck till om sidan