Kontakt

Behandling av personuppgifter

Vi behandlar kontaktuppgfter för eventuell föranmälan för att kunna marknadsföra er aktivitet. Dina personuppgifter behandlas med stöd av samtycke. Om du väljer att inte lämna kontaktuppgifter för eventuell anmälan kommer vi inte att kunna informera om det i vår annonsering.

Personuppgifter som du lämnar sparas som längst en vecka efter avslutad sportlovsvecka. Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.

Personuppgifterna delas med Reklamab för att vi ska kunna annonsera om er aktivitet i tidningen WoxnadalsNytt.

Du kan när som helst

  • begära information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar
  • begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter
  • återkalla ditt samtycke till personuppgiftsbehandlingen

För information eller annan begäran, kontakta Ovanåkers kommun, e-post kommun@ovanaker.se eller tfn 0271-570 00 (vx). För att återkalla ditt samtycke, kontakta den verksamhet som du gett ditt samtycke till. Ett återkallande påverkar det inte lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt, kontakta i första hand vårt dataskyddsombud via e-post, dataskyddsombud@kfhalsingland.se. Anser du fortfarande att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt, kontakta tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Senast uppdaterad