Allemansrättens dag 20 sep

Allemansrätten är en förutsättning för Sveriges rika och aktiva friluftsliv. För att uppmärksamma detta har Generation Pep och Svenskt Friluftsliv med stöd av Revolution Race instiftat Allemansrättens dag den 20 september.

Pep-rapporten från i våras visar att barn och ungdomar som rör på sig regelbundet upplever mindre psykisk ohälsa. Alla mår bra av att vistas i naturen, och att röra på sig. Med en återkommande dag i almanackan vill vi därför hylla vår natur, våra friluftsområden och att våra parker är gratis och till för oss alla. Initiativet syftar till att uppnå en ökad kännedom och en ökad förståelse kring Allemansrättens möjligheter och skyldigheter. Vi vill förmedla olika sätt som vi kan ha nytta och glädje av naturen och allemansrätten. Tillgängligheten till vår natur, våra friluftsområden och allmänna parker. En öppen och tillgänglig arena för oss alla.

Den 20 september 2022 infaller den första Allemansrättens dag. Då vill vi fira tillsammans genom att uppmana alla som kan och vill att gå ut i naturen. Vill man dela och sprida sin upplevelse kan man göra det i sociala medier under #allemansrättensdag!

Tydligt samband mellan stillasittande och psykisk ohälsa

- "Vi vet idag att unga, särskilt tonåringar, sover sämre, rör på sig mindre och träffas mindre IRL. Dessa faktorer, sömn, motion och att ses på riktigt, är skyddsfaktorer som urholkas allt mer i vår digitala tid, säger Anders Hansen, ambassadör för Generation Pep och författare till bland annat boken Depphjärnan."

Om Pep-rapporten 2022

Pep-rapporten är en enkätundersökning av hur mycket svenska barn och ungdomar i åldrarna 4–17 år rör på sig, vad de äter och hur faktorer runt omkring barnen hänger samman med levnadsvanorna. Bakom undersökningen står Generation Pep och Pep-rapporten 2022 genomförs med stöd av Hjärt-Lungfonden. SOM-institutet vid Göteborgs Universitet har genomfört undersökningen. Läs mer om Pep-rapporten här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Läs mer om Generation Pep och allemansrättens dag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Pep Rapporten - Barn och ungas hälsa Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Hälsofrämjande insatser och Gen Pep Öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterad