bild över ån och voxnadalens gymnasium

Dialog med elever på Voxgym

Unga har rätt att få kunskap om sina möjligheter och rättigheter till delaktighet och inflytande i den kommun de bor i. Det är också självklart att beslut blir bättre om de som berörs av besluten blir lyssnade på och får uttrycka sin åsikt i frågan. I måndags gick årets andra dialog med unga av stapeln i Ovanåkers kommun och den här gången var det elever i en klass på Voxnadalens gymnasium som

Ovanåkers kommun genomför varje år en eller flera ungdomsdialoger där tjänstepersoner och beslutsfattare möter unga personer och diskuterar olika områden. Huvudtemat för 2021 års dialoger har med anledning av Ovanåkers kommuns medverkan ett ICLD (Internationellt Centrum för Lokal Demokrati)-projekt varit ungas funderingar och möjligheter att påverka framtida boende samt flytta/stanna-frågan.

Det var elever i Samhällsprogrammet åk 1 som deltog i 2021 års dialog som skedde i samband med en lektion. Representanter från Ovanåkers kommun var ordföranden i olika nämnder samt opposition, chefer och folkhälsostrateg.

Utgångspunkten för diskussionerna var resultat från Lotta Svenssons avhandling "Vinna och Försvinna? Drivkrafter bakom ungdomars utflyttningn från mindre orter" samt Lovisa Bergstens "Flytta eller stanna?– Unga vuxnas flytt från landsbygdskommuner". Några resultat från dessa studier är att det kan finnas en förväntan från vuxenvärlden att unga ska flytta från mindre orter. En risk med den föreställningen är att beslutsfattare i högre utsträckning fokuserar på vad som behövs för att locka hit inflyttare och att hoppas på att unga som flyttar härifrån återvänder än att tillvarata resurserna bland de unga som väljer att stanna kvar. Den gruppen unga riskerar därmed att inte uppleva en känsla av delaktighet vilket är en förutsättning för att må bra.

Det som framkom av gruppdiskussionerna var sammanfattningsvis,

  • Vuxnas attityder om att unga förväntas flytta förekommer mer i privata sammanhang än från representanter från kommunen.
  • Bland de som vill utbilda sig kan en flytt från kommunen vara nödvändig.
  • Önskemål om en mer tillgänglig kollektivtrafik, även för de som bor utanför våra centrumkärnor.
  • Mötesmöjligheter i centrum som inte är fritidsgård på fritiden för unga och unga vuxna.
  • Önskemål om boenden för de som ännu inte vill bilda familj, men som kanske inte heller vill bo kvar hemma. Eventuellt något som liknar boende i studentkorridor.
  • Det behövs fler parkeringar.

Ytterligare ett område som diskuterades var ungas möjlighet eller kunskap om möjligheten att vara med och påverka i frågor som rör ungas vardag. I den diskussionen lyftes att elevrådet fungerar bra på Voxgym, men att det är viktigt med återkoppling från vuxna när frågor lyfts. Ett förslag som framkom var också fler besök av politiker på skolan. Den synpunkten framkom även i dialogen med elever i årskurs 7-9 . Mer om den kan ni läsa här. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad